top of page
Poker win cover.png

PENGENALAN PRODUK PERMAINAN MENANG POKER

Skala pasaran papan dan permainan kad semakin meningkat dari hari ke hari. WINBOX telah memahami arah aliran pasaran baharu dan merupakan yang pertama bekerjasama dengan jenama papan dan permainan kad terkenal "POKER WIN" untuk menguasai permainan papan dan kad!

Permainan POKER WIN adalah istimewa. Ia berbeza dengan permainan jenama lain. Jenis permainan adalah berdasarkan "Banker". Permainan utama ialah "Pertempuran Pemain". Pemain memasuki bilik permainan mengikut kemahiran mereka sendiri untuk mempelajari kemahiran kad.

bottom of page